Lågbeskattad utdelning enligt 3:12 reglerna

Äger du aktier i ett fåmansföretag så kan du lyfta utdelning enligt 3:12 reglerna. Utdelningen upp till en viss gräns (gränsbeloppet) beskattas endast till 20 % i inkomst av kapital, jämfört med 32-57 % tjänstebeskattning beroende på hur stor total inkomst av tjänst du har samma år.

Vilket är mest förmånligt, utdelning eller lön?

Trots att utdelning beskattas lägre så är det i många fall viktigt att lyfta lön upp till vissa nivåer innan utdelning tas ut. Annars kan du gå miste om olika förmåner som är baserad på ditt löneuttag. Om du t ex blir sjuk eller föräldraledig baseras din ersättning på vilken lön du tagit ut. Nedan ser du fyra olika lönenivåer som är viktiga att se över för att b la få maximal ersättning från försäkringskassan eller slippa betala statlig inkomstskatt.

  1. Pensionsgrundande inkomst (PGI) 519 708 kr
  2. Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 372 000 kr
  3. Föräldrapenning (baseras på SGI) 465 000 kr
  4. Brytpunkt för statlig inkomstskatt 504 400 kr

Om du under 2019 tar ut en lön på 372 000 kr får du full sjukpenning om du blir sjuk. För att få full föräldrapenning behöver du ta ut en lön på 465 000 kr under 2019. Men vill du ha full pensionsgrundande inkomst behöver du ta ut en lön på 519 708 kr. Du kommer i så fall att betala även en viss del statlig inkomstskatt.

Gränsbeloppet räknas fram på två sätt

Du får beräkna och tillgodoräkna dig ett gränsbelopp när du äger aktier vid beskattningsårets ingång. Du får inte tillgodoräkna dig något gränsbelopp samma år du startar bolaget eller köper aktier av någon annan.

Gränsbeloppet räknas fram antingen genom förenklingsregeln eller huvudregeln. Du använder den som ger högst gränsbelopp för året, du kan växla mellan dem från år till år beroende på vilken regel som är mest förmånlig. Däremot får du bara använda förenklingsregeln i ett av eventuellt flera fåmansföretag där du har kvalificerade aktier.

Hur vet man då vilken regel som är mest förmånlig för innevarande år? Nedan beskrivs hur gränsbeloppet räknas fram för de båda alternativen. 

Förenklingsregeln

Förenklingsregeln kan du i princip alltid utnyttja, det finns inga krav på löneuttag. Men för att kunna lyfta utdelning måste det finnas utrymme i fritt eget kapital. 

Enligt förenklingsregeln får du använda ett schablonbelopp som för inkomståret 2020 uppgår till 177 100 kr om du äger alla aktier i företaget vid årets början. 

Gränsbeloppet justeras beroende på hur stor ägarandel du har, äger du 50 % av aktierna blir ditt gränsbelopp hälften av 177 100 kr. Till gränsbeloppet får du dessutom lägga till ditt sparade utdelningsutrymme om det finns något.

 

Huvudregeln

Skillnaden mellan förenklingsregeln och huvudregeln är att du istället för att använda ett schablonbelopp tar hänsyn till löneunderlaget i företaget när gränsbeloppet räknas fram. Därför är det viktigt att se över löneuttaget nu innan årsskiftet. 

Lönebaserat utrymme

För att få använda huvudregeln behövs följande kriterier uppfyllas:

Uppfyller du kraven så räknar du sedan fram det lönebaserade utrymmet genom att ta 

50 procent av de totala lönerna i företaget under 2019 (löneunderlaget). Det lönebaserade utrymmet får max bli 50 gånger din egen eller en närståendes lön. Med lön menas kontant bruttolön – det vill säga inte förmåner, kostnadsersättningar eller inkomst som ska tas upp i tjänst enligt de särskilda bestämmelser som gäller för fåmansföretag.

Du som är ensam anställd i ditt bolag måste ta ut en lön på minst 406 737 kr under 2019 för att få del av lönebaserad utdelning under 2020.

Sparat utdelningsutrymme

Om du inte tagit ut full utdelning något år får du spara den oanvända delen till ett annat år, ett så kallat sparat utdelningsutrymme. Den delen räknas dessutom upp med en ränta varje år. 

Reglerna är lite krångliga, så behöver du hjälp med att räkna fram ditt gränsbelopp eller gå igenom vilket löneuttag som är mest förmånligt för dig så tveka inte att höra av dig till oss.

Välkommen att kontakta oss för mer information & bokning av tid!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *