Ekonominyheter

Sifferhjälpen presenterar nyheter inom skatter, bokföring, regler och lagar

______________________

 

Vilka regler gäller skattemässigt kring After Work?

Dags för afterwork på fredag? 

Men vad gäller om företaget vill bjuda de anställda på afterwork efter jobbet en fredag? Är nötter/tilltugg och ett par öl per person avdragsgillt? 

Se till after worken inte blir förmånsbeskattad för de anställda genom att organisera den på rätt sätt. Bestämmer ni er bara för att gå ut och ta en öl efter jobbet en fredag så är det i princip en skattepliktig förmån för den anställde och arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. Då får företaget i och för sig avdrag för hela kostnaden men får inte lyfta någon moms. 

Om det däremot sker i samband med ett internt möte eller personalfest så blir det ingen förmån för de anställda. Då är after worken s.k intern representation och för företaget är förtäringen visserligen inte avdragsgill men man får lyfta moms på belopp upp till 300 kr per anställd. Så passa därför på att ta en after work efter personalinformation i företaget. 

Som företagare är man skyldig att kunna den här typen av regler; på egen hand är det förstås svårt att hålla reda på vad som exakt gäller i det enskilda fallet om man samtidigt ska driva en verksamhet. Ta kontakt med oss om du vill ha hjälp av en kunnig, erfaren och serviceinriktad bokföringsbyrå. 

Höstbudgeten lämnad till riksdagen

Den 18 september var det dags för regeringen att lämna sin budgetproposition till riksdagen. Några förslag inom beskattningsområdet är sänkt skatt för pensionärer, krav på elektronisk betalning vid rot- och rutarbeten och en avskaffning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 

Den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt avskaffas

Den övre skiktgränsen på fem procent, den så kallade värnskatten, avskaffas. Den övre skiktgränsen för beskattningsåret 2020 beräknas till 715 400 kr, vilket innebär en brytpunkt på 729 300 kr.

Skatten för personer över 65 år sänks

I budgeten föreslår regeringen sänkt skatt för personer över 65 år som har inkomster över ca 17 000 kronor per månad. Det ska ske genom en höjning av det särskilda grundavdraget för personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år.

Krav på elektronisk betalning vid rot- och rutarbeten

För att få ta del av rut- och rotavdrag föreslår regeringen krav på elektronisk betalning för arbetet. Betalningen behöver innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt.

Ingångsavdrag för att få fler i arbete

Regeringen vill införa ett ingångsavdrag som innebär lägre arbetsgivaravgifter för personer som står långt från arbetsmarknaden. Den lägre arbetsgivaravgiften på 10,21 % gäller lön och andra ersättningar upp till 23 500 kr/månad. Syftet med ingångsavdraget är att göra det mer attraktivt att anställa personer som inte är etablerade på arbetsmarknaden eller som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. De nya reglerna föreslås börja gälla 1 juli 2020.

Skattereduktion för boende i vissa geografiska områden

Som en del av den gröna skatteväxlingen vill regeringen sänka skatten med 1 650 kronor per år för den som bor i vissa geografiska områden, främst i Norrland och nordvästra Svealand.

Här hittar du hela budgetpropositionen för 2020

Förmånscykel: Så blir tjänstecykeln super billig

 

 

Om företaget köper en cykel till sina anställda utgår en förmånsbeskattning som räknas fram enligt nedan:

Då det inte finns några schablonregler för beräkning av förmånsvärdet för cyklar ska den anställde beskattas för förmånens marknadsvärde. Om cykeln går att hyra eller leasa privat ska förmånsvärdet baseras på vad det skulle ha kostat den anställde att själv hyra eller leasa den, men enligt Skatteverket kan förmånsvärdet för cyklar normalt beräknas på följande sätt: 

  • värdeminskning utifrån beräknad livslängd 
  • reparation och service 
  • kapitalkostnad (inköpspriset multiplicerad med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret plus en procentenhet). 

Företaget köper en cykel som kostar 5 000 kr på marknaden. Cykeln beräknas hålla i 6 år. Reparationer och service kostar 300 kr per år. Förmånsvärdet blir:

Värdeminskning 5 000/6 = 833 kr 

Reparationer och service = 300 kr 

Kapitalkostnad 5 000 x 1,51% = 75 kr 

Förmånsvärde per år = 833 + 300 + 75 =1 208 kr, dvs 100 kr per månad.

Så får du skattefri motion och friskvård


Skattefri motion 

För att motion och friskvård ska vara en skattefri förmån ska följande kriterier uppfyllas:

– motionen vara av enklare slag, 

– vara av mindre värde

– och rikta sig till hela personalen. 

Det är vanligt att arbetsgivaren subventionerar motion och friskvård genom ett friskvårdsbidrag, dvs att arbetsgivaren betalar en ersättning till anställda som t ex skaffat sig gymkort. Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr kan enligt Skatteverket räknas som en skattefri personalvårdsförmån. 

I länken nedan ser du vilka friskvårdsaktiviteter och träningsformer som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt enligt skatteverket, så länge aktiviteterna är av mindre värde. Listan innehåller exempel på vanliga aktiviteter och är inte heltäckande.

Klicka här för hel lista av friskvårdsaktiviteter

 

Friskvårdsbidrag

 

Friskvårdsbidrag som arbetsgivaren ger till den anställda får vara maximalt 5 000 kronor per år. Om arbetsgivaren betalar ut ett högre friskvårdsbidrag än 5 000 kronor, ska den anställda beskattas för hela friskvårdsbidraget enligt en dom i Hösta förvaltningsdomstolen den 20 juni 2019.

Enligt Skatteverket innebär Högsta förvaltningsdomstolens dom att ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kronor är skattepliktigt i sin helhet. Skatteverket har skrivit en kommentar med anledning av rättsfallet.

En arbetsgivare som har betalat ut ett högre årligt friskvårdsbidrag än 5 000 kronor före Skatteverkets publicering av rättsfallskommentaren den 9 september 2019 och som då tillämpat Skatteverkets ställningstagande från den 24 januari 2018 behöver dock inte göra någon retroaktiv rättelse. 

Gymkort och motionsaktiviteter som arbetsgivaren betalar för

För motionsaktiviteter och gymkort som arbetsgivaren betalar för ryms kostnaden för ett vanligt årskort på gym inom definitionen för enklare slag och mindre värde. Detta gäller även om kostnaden överstiger 5 000 kronor.

Enstaka behandling eller aktivitet

För att en förmån som består av endast en enstaka behandling eller aktivitet ska anses vara av enklare slag och mindre värde kan kostnaden inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle eller aktivitet. Den totala kostnaden per år för enstaka behandlingar eller aktiviteter får inte överstiga ett belopp som betraktas som mindre värde, det vill säga ett belopp motsvarande kostnaden för ett vanligt årskort på gym.

Friskvårdsbidrag & egenföretagare

Det är bara i aktiebolag som företagaren själv räknas som anställd och skattefritt kan få friskvård betalt av företaget. Den som driver enskild firma kan få avdrag för kostnad för motion till utomstående anställda som finns i firman, men inte för friskvård till sig själv.

 


Har du som företagare fortfarande frågor och funderingar om artikeln eller någon av våra tjänster.
Kontakta oss gärna så reder vi ut det!
E-post: helene@sifferhjalpen.se
Telefon: 0768 37 67 67
Mer info om oss!

 

Höjt tak för RUT-avdrag

Taket för RUT-avdrag höjs till 50 000 kr per år för personer som inte är fyllda 65 år, vilket innebär att taket blir lika för alla. Ändringarna trädde i kraft 1 juli 2019, men gäller hela beskattningsåret 2019.