Den 18 september lämnade regeringen budgetpropositionen till riksdagen. Några förslag inom beskattningsområdet är sänkt skatt för pensionärer, krav på elektronisk betalning vid rot- och rutarbeten och att avskaffa den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt.

Dessa förändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 

Den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt avskaffas

Den övre skiktgränsen på fem procent, den så kallade värnskatten, avskaffas. Den övre skiktgränsen för beskattningsåret 2020 blir 715 400 kr, vilket innebär en brytpunkt på 729 300 kr.

Skatten sänks för personer över 65 år 

Regeringen föreslår i budgetpropositionen sänkt skatt för personer över 65 år som har inkomster över ca 17 000 kronor per månad. Det ska ske genom en höjning av det särskilda grundavdraget för personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år.

Krav på elektronisk betalning vid rot- och rutarbeten

Regeringen föreslår vidare krav på elektronisk betalning för arbetet för att få ta del av rut- och rotavdrag. Det innebär att betalningen behöver innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt.

Ingångsavdrag för att få fler i arbete

Regeringen vill också införa ett ingångsavdrag som innebär lägre arbetsgivaravgifter för personer som står långt från arbetsmarknaden. Den lägre arbetsgivaravgiften på 10,21 % gäller lön och andra ersättningar upp till 23 500 kr/månad. Syftet med ingångsavdraget är att göra det mer attraktivt att anställa personer som inte är etablerade på arbetsmarknaden eller stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. De nya reglerna föreslås börja gälla 1 juli 2020.

Skattereduktion för boende i vissa geografiska områden

Som en del av den gröna skatteväxlingen vill regeringen sänka skatten med 1 650 kronor per år för den som bor i vissa geografiska områden, främst i Norrland och nordvästra Svealand.

Här hittar du hela budgetpropositionen för 2020

Se: Nya lagar 1 juli 2019

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *