Vad händer om jag som företagare köper cykel på företaget?

Om företaget köper en cykel till sina anställda utgår en förmånsbeskattning som räknas fram enligt nedan:

Då det inte finns några schablonregler för beräkning av förmånsvärdet för cyklar ska den anställde beskattas för förmånens marknadsvärde. Om cykeln går att hyra eller leasa privat ska förmånsvärdet baseras på vad det skulle ha kostat den anställde att själv hyra eller leasa den, men enligt Skatteverket kan förmånsvärdet för cyklar normalt beräknas på följande sätt: 

Företaget köper en cykel som kostar 5 000 kr på marknaden. Cykeln beräknas hålla i 6 år. Reparationer och service kostar 300 kr per år. Förmånsvärdet blir:

Värdeminskning 5 000/6 = 833 kr 

Reparationer och service = 300 kr 

Kapitalkostnad 5 000 x 1,51% = 75 kr 

Förmånsvärde per år = 833 + 300 + 75 =1 208 kr, dvs 100 kr per månad.

Läs mer om förmånsvärde för cykel här: Skatteverket

Lönehantering kan vara komplicerat vilket kräver hög kompetens och mycket tid för att sätta sig in i regelverket. T.ex ska du hålla reda på semesterskulder, semesterersättningar, eventuella förmåner och förmånsbeskattning. Vill du ha hjälp med din lönehantering så tveka inte att kontakta oss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *