Om företaget köper en cykel till sina anställda utgår en förmånsbeskattning som räknas fram enligt nedan:

Då det inte finns några schablonregler för beräkning av förmånsvärdet för cyklar ska den anställde beskattas för förmånens marknadsvärde. Om cykeln går att hyra eller leasa privat ska förmånsvärdet baseras på vad det skulle ha kostat den anställde att själv hyra eller leasa den, men enligt Skatteverket kan förmånsvärdet för cyklar normalt beräknas på följande sätt: 

  • värdeminskning utifrån beräknad livslängd 
  • reparation och service 
  • kapitalkostnad (inköpspriset multiplicerad med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret plus en procentenhet). 

Företaget köper en cykel som kostar 5 000 kr på marknaden. Cykeln beräknas hålla i 6 år. Reparationer och service kostar 300 kr per år. Förmånsvärdet blir:

Värdeminskning 5 000/6 = 833 kr 

Reparationer och service = 300 kr 

Kapitalkostnad 5 000 x 1,51% = 75 kr 

Förmånsvärde per år = 833 + 300 + 75 =1 208 kr, dvs 100 kr per månad.