Arbetsgivaravgifter för 2015
Arbetsgivaravgift 31,42
Sjukförsäkringsavgift 4,35
Arbetsskadeavgift 0,30
Arbetsmarknadsavgift 2,64
Allmän löneavgift 10,15
Ålderspensionsavgift 10,21
Efterlevnadspension 1,17
Föräldraförsäkring 2,60
Arbetsgivaravgifter för anställda
som ej fyllt 26 vid årets ingång. 15,49