Den 1 januari införs reglerna om personalliggare i byggbranschen.

Från och med den 1 januari 2016 måste det enligt lag finnas en elektronisk personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. Du måste dagligen anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

 

Övergångsbestämmelser

De nya bestämmelserna gäller byggverksamhet som startas efter årsskiftet 2015–2016. Bestämmelserna gäller även byggverksamhet som startas innan dess, om verksamheten beräknas pågå till efter den 30 juni 2016.