Är du enmansföretagare och ska anställa personal kan du få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde, så kallat växa-stöd. Växa-stödet innebär att arbetsgivare bara behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21% (istället för fulla arbetsgivaravgifter) under 12 månader för den först anställde. Riksdagen har nu beslutat att tiden förlängs till 24 månader. De nya reglerna trädde i kraft 1 augusti 2019 och ska gälla anställningar som påbörjas 1 mars 2018 och senare.

Enligt de nya reglerna ska förlängningen gälla även pågående anställningar med växastöd om anställningen påbörjats 1 mars 2018 eller senare. För anställningar som påbörjats innan 1 mars 2018 blir det ingen förlängning. Anställningar som påbörjats före 1 augusti 2018 kommer att ha nått slutet av sin första 12-månadersperiod innan de nya reglerna börjar tillämpas. Man får i dessa fall inte starta en ny 12-månadersperiod från 1 augusti utan får istället begära omprövning av arbetsgivardeklarationerna för glappet.
Reglerna upphör att gälla vid utgången av 2021, men regeringen avser att under mandatperioden återkomma med ett förslag om att reglerna ska göras permanenta.

Läs mer om växa-stödet här: Regeringen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *