Vänta med att ta ut lön från ditt aktiebolag till efter årsskiftet om du fyllt 65 år under 2019.

Från och med året efter 65-årsdagen blir arbetsgivaravgifterna lägre för uttagen lön. Dessutom är grundavdraget och jobbskatteavdraget högre. Har du redan tagit ut en bra lön under 2019 kan det alltså vara idé att vänta med mer lön tills efter årsskiftet.

Från och med det år du fyller 66 sänks arbetsgivaravgiften från 31,42 procent till 10,21 procent, det innebär att du bara betalar ålderspensionsavgift

Exempel:

Vid ett löneuttag på 45 000 kr i månaden betalas 14 139 kr i arbetsgivaravgift för anställda upp till 65 kr. För anställda som fyller 66 år under året betalas endast 4 594 kr. Du sparar 9 544 kr i månaden, väntar du med lönen för nov-dec tills efter nyår sparar du 19 088 kr vid en månadslön på 45 000 kr. Även inkomstskatten blir lägre genom ett förhöjt grundavdrag och jobbskatteavdrag.

Fortsätta att jobba eller gå i pension?

Vill du fortsätta att arbeta det år du fyller 66 år eller åren därpå får du ett förhöjt jobbskatteavdrag och ett förhöjt grundavdrag på din lön. Det medför att du kan ha en högre inkomst innan du behöver betala statlig inkomstskatt. Det förhöjda jobbskatteavdrag och det förhöjda grundavdraget innebär att du endast behöver betala cirka åtta procent i skatt på en lön upp till 225 000 (2019). Dessutom är arbetsgivaravgiften endast 10,21 procent på lönen.

Välkommen att kontakta oss för mer information & bokning av tid!