Traktamente är en ersättning som utgår vid tjänsteresa. Sifferhjälpen bokföringsbyrå förklarar vad som gäller för att traktamentet 2020 ska vara skattefritt.

Inrikes traktamentet 2020 höjs 

Det skattefria traktamentet 2020 höjs med tio kronor, från 230 kr för 2019 till 240 kr. Det avser inrikes tjänsteresor och innebär att även schablonavdraget höjs med samma belopp.

Vad är ett traktamente?

Det är en ersättning som arbetsgivaren betalar sina anställda för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa.

Traktamente – skattefritt eller skattepliktigt, vad gäller?

Ett traktamente är för det första skattefritt om det inte överstiger de avdragsgilla schablonbelopp som finns. Arbetsgivaren behöver i det fallet inte betala arbetsgivaravgift eller göra skatteavdrag och den anställde behöver inte deklarera traktamentet i sin deklaration. Däremot behöver arbetsgivaren markera med ett kryss i arbetsgivardeklarationen att man betalat ett traktamente som inte är högre än schablonbeloppet.

För det andra ska det handla om en tjänsteresa utanför ordinarie verksamhetsort och för det tredje måste resan innehålla minst en övernattning.

Vad är en tjänsteresa?

En tjänsteresa avser en resa som den anställde gör i sitt arbete på annan ort än den vanliga arbetsorten. Den anställde påbörjar tjänsteresan antingen vid tjänstestället eller vid bostaden beroende på var den faktiskt påbörjats eller avslutats. För att traktamentet ska vara skattefritt krävs minst en övernattning ( kl. 00-06 ). Traktamente som betalas ut utan övernattning kommer följaktligen att hanteras som lön, dvs både arbetsgivaravgift och skatteavdrag ska göras.

Vad avses med ordinarie verksamhetsort?

Förutom kravet på övernattning måste tjänsteresan äga rum på annan ort än den vanliga verksamhetsorten. Det innebär ett avstånd längre än 50 km från den anställdes bostad eller tjänsteställe. Traktamente för en resa inom verksamhetsorten, även om en övernattning skulle ske, ska följaktligen hanteras som vanlig lön.

Hur stort är det skattefria traktamentet?

Arbetsgivaren kan betala ut ett skattefritt traktamente på högst 240 kr per varje hel dag och för varje halv dag 120 kr om en tjänsteresa pågår under högst tre månader.

För hel dag ska resan påbörjas före klockan 12.00 avresedagen och avslutas efter klockan 19.00 på hemkomstdagen.

Halv dag innebär att resan antingen påbörjas tidigast klockan 12.00 på avresedagen eller avslutas före 19.00 på hemkomstdagen.

Vad gäller för tjänsteresa som är längre än tre månader?

Om tjänsteresan pågår mer än tre månader (på samma ort) blir det skattefria traktamentet lägre. Arbetsgivaren kan då betala 70 % av maximibeloppet per hel dag, dvs 168 kr skattefritt.

Efter två år kan arbetsgivaren betala ut högst 50 % av maximibeloppet

Nattraktamente

Förutom dagtraktamente kan arbetsgivaren ersätta den anställde för den faktiska logikostnaden under förutsättning att det finns kvitto. Arbetsgivaren kan dock betala ut ett skattefritt nattraktamente på 120 kr per natt om den anställde haft utgifter för logi men saknar kvitto.

Vilka skattekonsekvenser uppstår om arbetsgivaren betalar kosten under tjänsteresan?

Om arbetsgivaren utöver traktamentet står för måltider, t ex en fri middag, får den anställde inte någon ökad kostnad för detta. Det skattefria traktamentet ska därför minskas med den delen.

Minskning vid helt dagstraktamente på 240 kr sker enligt följande:

I det fall att arbetsgivaren betalar samtliga måltider är endast 10 % av 240 kr skattefritt. Dessa är avsedda för att täcka diverse småutgifter. Dessutom får den anställde en skattepliktig kostförmån om arbetsgivaren betalar för maten. Den uppgår till 98 kr för lunch och middag samt 49 kr för frukost.

Sammanfattningsvis gäller följande:

 

Minskning av

traktamente

Förmånsbeskattning
Fri kost under tjänsteresa huvudregeln Ja Ja
Hotellfrukost som ingår i rumspriset Ja Nej
Kost på allmänna transportmedel som ingår obligatoriskt i priset Nej Nej
Extern representation Ja Nej
Intern representation Ja Nej
Sammanfattningsvis gäller följande för att traktamentet för hel dag ska vara skattefritt
  1. Den anställde ska övernatta minst en natt
  2. Resan ska vara en tjänsteresa
  3. Tjänsteresan ska äga rum utanför den vanliga verksamhetsorten, dvs minst 50 km från arbetsplatsen eller bostaden
  4. Utbetalningen från arbetsgivaren uppgår till högst 240 kr
  5. Resan ska påbörjas före klockan 12.00 på avresedagen och avslutas efter klockan 19.00 på hemkomstdagen

Vill du läsa mer om vad som gäller för traktamente; Skatteverket

Om vill ha hjälp med att räkna fram löner och traktamente tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig.

Välkommen att kontakta oss för mer information & bokning av tid!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *