Året börjar lida mot sitt slut och det börjar bli dags att se över din skatteplanering 2021. Här följer några bra tips.

10 tips för att planera din inkomst under 2021

  1. Se över ditt löneuttag som du gjort ur ditt aktiebolag under året. Om lönen understiger gränsen för statlig skatt och du räknar med att ta ut högre lön nästa år, lönar det sig att ta ut lön upp till brytpunkten före årsskiftet. Du kan ta ut lön upp till 537 200 kr innan du börjar betala 20% statlig skatt.
  2. Förutom gränsen för statlig inkomstskatt finns följande nivåer på inkomsten under 2021 att tänka på: Maximal pensionsgrundande inkomst ligger på 550 374 kr (före allmän pensionsavgift). Maximal sjukgrundande inkomst ligger på 380 800 kr. Maximal föräldrapenninggrundande inkomst ligger på 476 000 kr.
  3. Behöver du investera i maskiner och inventarier? Om du gör inköpet och tar dem i bruk före årsskiftet kan du göra värdeminskningsavdrag och på så sätt minska det beskattningsbara resultatet i näringsverksamheten. Förbrukningsinventarier är däremot direkt avdragsgilla om inköpet understiger 23 800 kr exklusive moms.
  4. Har du fyllt 65 år under 2021? Då är det bättre att vänta med att ta ut lön från ditt aktiebolag till efter årsskiftet. Från och med året efter 65-årsdagen är arbetsgivaravgifterna 10,21% istället för 31,42%. Dessutom är grundavdraget och jobbskatteavdraget högre.
  5. Har du ett aktiebolag kan bolaget köpa en skattefri s k coronagåva för högst 2 000 kr inklusive moms (observera att en sådan gåva måste lämnas till samtliga anställda i bolaget för att vara skattefri). Du kan även köpa en julklapp för högst 500 kr inklusive moms.
  6. Har du kommit ihåg att skriva reseräkning och tagit ut traktamente om du har möjlighet till det?
  7. Har du utnyttjat dina friskvårdspengar?
  8. Om du har gjort utlägg för företaget, har du lämnat in samtliga kvitton?
  9. Rätt lön för maximal utdelning
  10. Avsättning till pensionssparande

Tveka inte att boka ett digitalt möte med oss om du behöver hjälp med att planera din skatt för 2021!