Nu när året börjar gå mot sitt slut är det dags att se över vinsten i sitt aktiebolag så att vinsten disponeras på bästa sätt. Det kan du göra genom att ta ut rätt lön och rätt utdelning. Hur mycket du kan ta i lågbeskattad utdelning från ditt bolag bestäms av 3:12-reglerna. Utdelningen inom gränsbeloppet beskattas med 20 %.

Det finns två sätt att beräkna ditt gränsbelopp, förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får använda den av reglerna som ger dig det högsta gränsbeloppet.

Förenklingsregeln – schablonbeloppet

Förenklingsregeln innebär att ditt gränsbelopp räknas upp med ett schablonbelopp i de fall du inte kvalificerar dig för huvudregeln eller om huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp. Om du äger kvalificerade andelar i flera bolag får du bara använda den här regeln i ett av dem.

Schablonbelopp för 2018: 169 125 kr

Schablonbelopp för 2019: 171 875 kr

Huvudregeln

Huvudregeln baseras på bolagets totala löner. Underlaget består av kontanta löner utbetalda under året före utdelningsåret. Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du använda 50 % av bolagets löneunderlag som ditt gränsbelopp. Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

För att få räkna på löneunderlaget krävs att:

– ägare eller närstående till ägare tar ut en lön under 2018 på minst 375 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner

– eller 600 000 kr (9,6 IBB)

Du som är ensam anställd i ditt bolag måste ta ut en lön på minst 394 737 kr under 2018 för att få del av lönebaserad utdelning under 2019. Utdelningsutrymmet blir då halva lönesumman, dvs 197 369 kr. (Även viss uppräkning av gränsbeloppet görs så det ger aningens större utdelningsutrymme). För att få använda dig av huvudregeln finns ett krav på att äga minst 4% av andelarna i företaget.

Vad är rätt lön

Förutom lönen för rätt till utdelning enligt huvudregeln bör man även se över följande gränser:

-Pensionsgrundande inkomst (PGI) 504 375 kr

-Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 341 250 kr

-Föräldrapenning (baseras på SGI) 455 000 kr

-Gränsen för statlig skatt 468 700 kr

Kontakta Sifferhjälpens redovisningskonsulter

Vill ni ha hjälp att se över hur vinsten kan disponeras så ta gärna kontakt med någon av våra redovisningskonsulter så kan vi hjälpa er.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *