Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för inkomståret 2017 till 44 800 kr. En höjning med 500 kr.

Prisbasbeloppet används bland annat för nedanstående värden. För beskattningsåret 2017 (deklarationen 2018) blir:

  • Deklarationspliktsgränsen 18 950 kr
  • Skattefritt traktamentsbelopp 220 kr
  • Högsta sjukpenninggrundande inkomst 336 000 kr
  • Högsta föräldrapenninggrundande inkomst 448 000 kr
  • Prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen 14 202 kr
  • Lägsta nybilspris för sexårsbilar 179 200 kr
  • Gräns för inventarier av mindre värde 22 400 kr
  • Gräns för krav på certifierat kassaregister 179 200 kr

Tveka inte att kontakta oss om ditt företag behöver bokföringshjälp!