Riksdagen har beslutat om en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år
Arbetsgivaravgiften kommer att bestå av endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent och gälla lön och ersättningar upp till 25 000 kr per månad.
De nya reglerna trädde ikraft 1 augusti 2019 och tillämpas på löner som betalas ut efter den 31 juli 2019.