Om du har utfört rot- och ruttjänster under 2018 och kunden har betalat före årsskiftet, så måste din begäran om utbetalning ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari 2019. Om din begäran om utbetalning lämnas in efter den 31 januari får du inte någon utbetalning