Har du kanske som jag fantastiska medarbetare och vill visa din uppskattning med en julgåva? Men vad gäller för att julklappar till anställda ska vara skattefria?

Följande kriterier gäller:

  1. Julklappar till anställda är skattefria bara om de är av mindre värde och ges till samtliga anställda eller en större grupp av de anställda.
  2. För beskattningsåret 2021 har gränsbeloppet höjts från 450 kr till 500 kr inklusive moms enligt Skatteverkets rekommendationer. Tänk på att den anställde blir beskattad för hela gåvan om värdet överstiger 500 kr och dessutom åker du på att betala arbetsgivaravgifter på gåvan.
  3. Gåvan får inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar, om den ska vara skattefri för den anställde. För övrigt så finns det inga krav på vad som kan ges bort.

Glöm inte bort att reglerna gäller även för styrelseledamöter.

Kan man kombinera julgåvan med coronagåvan 2021?

Under 2021 kan arbetsgivare ge en extra skattefri gåva ”coronagåva” värd 2 000 kr inklusive moms. Gränsbeloppet har höjts under 2021 till 2 000 kr från tidigare 1 000 kr.
Det går bra att kombinera julgåvan med coronagåvan även 2021. Det sammanlagda marknadsvärdet får då inte överstiga 2 500 kr inklusive moms.
Observera att en sådan sammanslagen gåva i så fall måste ges i juletid (december).

Hur bokförs julgåvor till anställda?

För företaget är momsen på skattefria julgåvor avdragsgill men om gåvan överstiger gränsbeloppet och därmed blir skattepliktig får företaget inte avdragsrätt för någon del av momsen.

Exempel:

Ett företaget köper julklappar till sina fem anställda för 2 500 kr inklusive moms. Eftersom beloppet inte överstiger 500 kr inklusive moms per anställd blir gåvan skattefri för de anställda. Kostnaden bokförs som en övrig personalkostnad [7690] och företaget får avdrag för momsen [2641].