Ekonominyheter

Sifferhjälpen presenterar nyheter inom skatter, bokföring, regler och lagar

______________________

 

När ska man betala statlig inkomstskatt och hur hög är den?

För inkomståret 2019 gäller Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Det innebär bl a att den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt höjs. Det finns två skiktgränser. Den nedre skiktgränsen är 490 700 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen är 689 300 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procentenheter (den så kallade värnskatten), det vill säga sammanlagt 25 procent.

Det innebär att du inkomståret 2019 kan ha en inkomst på 504 400 kronor respektive 703 000 kronor (den så kallade brytpunkten) utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Detta beror på grundavdraget. Det motsvarar en månadslön på 42 033 kr respektive 58 583 kr.

Du som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång kan ha en inkomst på 547 500 kronor respektive 733 300 kronor utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Det beror på att pensionärer som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång har ett högre grundavdrag.

Missa inte sista dag att begära utbetalning för rot och rut

Om du har utfört rot- och ruttjänster under 2018 och kunden har betalat före årsskiftet, så måste din begäran om utbetalning ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari 2019. Om din begäran om utbetalning lämnas in efter den 31 januari får du inte någon utbetalning

Julgåvor till anställda

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om:

  • värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan,
  • julgåvan inte är kontanter. Gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefri.

Nya regler för arbetsgivardeklaration

Januari 2019 börjar de nya reglerna för att lämna arbetsgivardeklaration gälla alla arbetsgivare. Vet du hur detta påverkar dig?

Från och med januari 2019 ska du som arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen. Din första arbetsgivardeklaration på individnivå blir alltså den som ska redovisas i februari 2019. Det innebär att du inte längre ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. För vissa arbetsgivare började reglerna gälla redan 1 juli 2018.

Planera för utdelningen 2019 — ta ut rätt lön under 2018

Nu när året börjar gå mot sitt slut är det dags att se över vinsten i sitt aktiebolag så att vinsten disponeras på bästa sätt. Det kan du göra genom att ta ut rätt lön och rätt utdelning. Hur mycket du kan ta i lågbeskattad utdelning från ditt bolag bestäms av 3:12-reglerna. Utdelningen inom gränsbeloppet beskattas med 20 %.

Det finns två sätt att beräkna ditt gränsbelopp, förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får använda den av reglerna som ger dig det högsta gränsbeloppet.

Förenklingsregeln – schablonbeloppet

Förenklingsregeln innebär att ditt gränsbelopp räknas upp med ett schablonbelopp i de fall du inte kvalificerar dig för huvudregeln eller om huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp. Om du äger kvalificerade andelar i flera bolag får du bara använda den här regeln i ett av dem.

Schablonbelopp för 2018: 169 125 kr

Schablonbelopp för 2019: 171 875 kr

Huvudregeln

Huvudregeln baseras på bolagets totala löner. Underlaget består av kontanta löner utbetalda under året före utdelningsåret. Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du använda 50 % av bolagets löneunderlag som ditt gränsbelopp. Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

För att få räkna på löneunderlaget krävs att:

– ägare eller närstående till ägare tar ut en lön under 2018 på minst 375 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner

– eller 600 000 kr (9,6 IBB)

Du som är ensam anställd i ditt bolag måste ta ut en lön på minst 394 737 kr under 2018 för att få del av lönebaserad utdelning under 2019. Utdelningsutrymmet blir då halva lönesumman, dvs 197 369 kr. (Även viss uppräkning av gränsbeloppet görs så det ger aningens större utdelningsutrymme). För att få använda dig av huvudregeln finns ett krav på att äga minst 4% av andelarna i företaget.

Vad är rätt lön

Förutom lönen för rätt till utdelning enligt huvudregeln bör man även se över följande gränser:

-Pensionsgrundande inkomst (PGI) 504 375 kr

-Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 341 250 kr

-Föräldrapenning (baseras på SGI) 455 000 kr

-Gränsen för statlig skatt 468 700 kr

Kontakta Sifferhjälpens redovisningskonsulter

Vill ni ha hjälp att se över hur vinsten kan disponeras så ta gärna kontakt med någon av våra redovisningskonsulter så kan vi hjälpa er.