Sifferhjälpens Ekonomikalender för företagare

 

Det är inte alldeles enkelt att hålla reda på alla viktiga datum som företagare. Därför har vi på Sifferhjälpen skapat en kalender där du enkelt hittar alla viktiga händelser som t.ex när arbetsgivardeklarationen ska vara inskickad, F-skatten betald, momsen betald m.m. Vi uppdaterar kalendern löpande så att du kan följa innevarande månad samt två månader framåt. Hör gärna av dig om det är något mer du skulle vilja se i kalendern!

 

Missa aldrig ett viktigt datum igen!

  • Kalendern uppdateras löpande så att alla aktuella händelser är med
  • Se de viktigaste datumen för de tre kommande månaderna
  • Missa aldrig ett datum i onödan!

Du har väl inte missat våra ekonominyheter som hjälper dig med skatter, bokföring, regelverk och ekonomi? Klicka här för att läsa våra senaste nyheter!

 

2019 Oktober
Okt 14 Inlämning av arbetsgivardeklaration för löner i september

Inbetalning av skatteavdrag och sociala avgifter för september

Inbetalning av debiterad F-skatt.

Inlämning och inbetalning av momsdeklaration avseende månadsmoms för augusti

Eventuell extra skatteinbetalning om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor och har företag med bokslut 2019-07-31 eller 2019-08-31
Okt 21 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 - 2019 - pappersblankett
Okt 25 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 - 2019 - elektronisk
Okt 28 Inlämning och inbetalning av arbetsgivardeklaration och momsdeklaration för september avseende större bolag.

Inlämning av momsdeklaration om du redovisar aktiebolag eller förening per helår och har haft EU-handel under beskattningsåret. Har du moms att betala ska den vara betald. Avser företag med bokslut 2019-08-31
Okt 31 Inlämning av årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för företag med bokslut 2019-03-31
2019 November
Nov 1 Inlämning av inkomstdeklaration 2, 3 och 4 på blankett. Avser företag med bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30.
Nov 4 Eventuell extra skatteinbetalning om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kronor och har företag med bokslut 2019-05-31 eller 2019-06-30
Nov 12 Inlämning av arbetsgivardeklaration för löner i oktober

Inbetalning av skatteavdrag och socialavgifter för oktober

Inbetalning av debiterad F-skatt

Inlämning och inbetalning av momsdeklaration avseende månadsmoms för september

Inlämning och inbetalning av momsdeklaration avseende tremånadersmoms för juli-september

Inlämning av momsdeklaration om du redovisar aktiebolag och föreningar per helår. Har du moms att betala ska den vara betald. Avser företag med bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30 – pappersblankett

Inbetalning av kvarskatt för företag med bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31
nov 20 Periodisk sammanställning för oktober - pappersblankett
nov 25 Periodisk sammanställning för oktober - elektronisk
nov 26 Inlämning och inbetalning av arbetsgivardeklaration och momsdeklaration för oktober avseende större bolag

Inlämning av momsdeklaration för ditt handelsbolag och kommanditbolag om du redovisar helårsmoms. Har du moms att betala ska den vara betald. Avser bokslut 2019-09-30

Inlämning av momsdeklaration om du redovisar aktiebolag eller förening per helår och har haft EU-handel under beskattningsåret. Har du moms att betala ska den vara betald. Avser företag med bokslut 2019-09-30
2019 December
Dec 2 Inlämning av årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för företag med bokslut 2019-04-30

Inlämning av inkomstdeklaration avseende företag med bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30 - elektronisk

Inlämning av preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2020
Dec 12 Inlämning av arbetsgivardeklaration för löner i november

Inbetalning av skatteavdrag och sociala avgifter för november

Inbetalning av debiterad F-skatt

Inlämning och inbetalning av momsdeklaration avseende månadsmoms för oktober

Inlämning och inbetalning av momsdeklaration avseende helårsmoms utan EU-handel för företag med bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30- elektronisk

Slutskattebesked för företag med bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31
Dec 16 Inlämning av inkomstdeklaration 2, 3 och 4 avseende företag med bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30 - pappersblankett
Dec 20 Periodisk sammanställning för november - pappersblankett
Dec 27 Inlämning och inbetalning av arbetsgivardeklaration och momsdeklaration för november avseende större bolag.

Inlämning av momsdeklarationen för aktiebolag och föreningar om du redovisar per helår utan EU-handel. Har du moms att betala ska den vara betald. Avser företag med bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30 - pappersblankett

Inlämning av momsdeklaration om du redovisar aktiebolag eller förening per helår och har haft EU-handel under beskattningsåret. Har du moms att betala ska den vara betald. Avser företag med bokslut 2019-10-31

Inlämning av momsdeklarationen för ditt handelsbolag och kommanditbolag när du redovisar helårsmoms. Har du moms att betala ska den vara betald. Avser bokslut 2019-10-31

Periodisk sammanställning för november - elektronisk