Dyrare att anställa äldre

Det införs en särskild löneskatt på 6,15 procent på ersättningen till personer som fyllt 65 år som jobbar.

Samma skatt blir det även på pensionärers inkomst av aktiv näringsverksamhet.