Höstbudgeten lämnad till riksdagen

Höstbudgeten lämnad till riksdagen

Den 18 september lämnade regeringen budgetpropositionen till riksdagen. Några förslag inom beskattningsområdet är sänkt skatt för pensionärer, krav på elektronisk betalning vid rot- och rutarbeten och att avskaffa den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Dessa...
Nya lagar 1 juli 2019

Nya lagar 1 juli 2019

Vid halvårsskiftet 2019 trädde ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Det finns också nya bestämmelser som träder i kraft i augusti. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.   Höjt RUT-avdrag Skattereduktion för...
Höjt tak för RUT-avdrag

Höjt tak för RUT-avdrag

Taket för RUT-avdrag höjs till 50 000 kr per år för personer som inte är fyllda 65 år, vilket innebär att taket blir lika för alla. Ändringarna trädde i kraft 1 juli 2019, men gäller hela beskattningsåret 2019.