Inkomst av näringsverksamhet %
(inkomstår 2014)

Periodiseringsfond, firma+HB 30
Periodiseringsfond, AB+Stiftelse 25
Positiv räntefördelning 8,09

Negativ räntefördelning 3,09

Expansionsfondsskatt 22
Bolagsskatt 22
Schablonavdrag egenavgifter 25
Schablonavdrag löneskatt 20