Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, moms och F-skatt pga coronavirus

Regeringen föreslår ett antal åtgärder för att stödja företagare på grund av coronaviruset. Man föreslår bl a att staten står för hela kostnaden för sjuklöner i två månader och att införa regler om korttidsarbete. Företagare ska även kunna få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, moms och F-skatt. Här laddar du ner blanketten från Skatteverket

Förslag om regler om korttidspermittering

Tanken med reglerna om korttidsarbete är att försöka förhindra stora varsel pga coronaviruset. Istället för att företag tvingas säga upp sin personal kan anställda gå ner i arbetstid. Det innebär att företag som får allvarliga ekonomiska svårigheter kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att genomföra uppsägningar. Anställda som går ner i tid ska få ut 90 % av lönen under permitteringen.

Sjuklöneansvar

Idag står arbetsgivaren för sjuklönerna under de två första veckorna. Regeringen föreslår nu att staten tar över sjuklöneansvaret för dag 1-14 i sjukperioden under april och maj. Detta ska även gälla för egenföretagare.

Karensavdrag

Karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden. Slopandet gäller under en och en halv månad från och med 11 mars, med möjlighet till förlängning. Arbetsgivare ska fortfarande göra karensavdrag och den anställde får ut karensdagen av Försäkringskassan.

Krav på läkarintyg

För att avlasta sjukvården tar man bort kravet på läkarintyg från och med den åttonde sjukdagen.

Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, moms och F-skatt

Regeringen föreslår att företagare ska kunna få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, moms och F-skatt under tre månader. Anståndet ska gälla under längst ett år. Det ska även kunna gå att tillämpa reglerna retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att även betalningar som redan gjorts till Skatteverket kommer vara möjliga att få återbetalda. Företag som redan har stora skatteskulder kommer inte att kunna få anstånd. Här kan du hämta blanketten för anstånd.

Vill du läsa förslagen i sin helhet läs mer här

Förslagen kommer att lämnas i den ändringsbudget som beslutas av regeringen 19 mars. Då kommer mer detaljerad information om förslagen i sin helhet.