Blir det nya utdelnings- och kapitalvinstregler för alla fåmansföretagare 2018? Ja, detta föreslår 3:12-utredningen i sitt slutliga förslag som presenterades 3 november.

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna, SOU 2016:75

  • Höjd skattesats

Utredningen föreslår att skattesatsen på utdelning inom gränsbeloppet ändras från 20% till 25%.

  • Lägre schablonbelopp

Utredningen föreslår att schablonbeloppet enligt förenklingsregeln sänks från 2,75 till 1,75 x inkomstbasbeloppet. Det innebär att schablonbeloppet för 2018 blir 107 625 kr. För 2017 är gränsbeloppet på 163 075 kr.

 

Lönebaserad utdelning

För att få tillgodoräkna sig lönebaserad utdelning enligt huvudregeln ska ägaren (eller någon närstående) året före beskattningsåret ha tagit ut kontant lön som motsvarar minst

  • 6 inkomstbasbelopp plus 5% av företagets kontanta lönesumma, eller
  • 9,6 inkomstbasbelopp.

Utredningen föreslår istället:

  • 8 inkomstbasbelopp plus 5% av ägarens och dennes närståendes löneunderlag, eller
  • 15 inkomstbasbelopp (922 500 kr för 2018).

Förslaget utgår från ägarens (och närståendes) löneunderlag istället för hela företagets kontanta lönesumma.

För en enmansföretagare utan anställda krävs under 2016 ett löneuttag på minst 374 527 kr, förslaget innebär att under 2017 krävs ett löneuttag på minst 517 895 kr.
Tveka inte att kontakta oss om ditt företag behöver bokföringshjälp!