3:12 regler styr vilken utdelning du kan ta ut från ditt AB. Här kommer en genomgång av vad som gäller.

Vet du hur mycket du behöver ta ut i lön för att kunna maximera din utdelning enligt 3:12 regeln?

Vi är inne på sista månaden av 2021 och det börjar bli dags för dig som driver ett AB att se över ditt löneuttag för 2021.Vi hjälper dig så att du säkerställer att du kan ta ut maximal lågbeskattad utdelning under 2022.

Utdelningen beskattas som inkomst av kapital med 20 procent skatt medan du behöver betala både sociala avgifter och skatt på din lön. Det gör att många företagare väljer att ta utdelning i stället för en högre lön. Jag tycker att man bör ta hänsyn till att lönen är både sjukpenning och pensionsgrundande inkomst, vilket utdelningen inte är. Mitt råd är att ta ut lön upp till brytpunkten, om möjlighet finns, då maxar du din sjukpenning om något händer dig och du blir sjuk. Dessutom når du nästan upp till den maximala pensionsgrundande inkomsten.

Lön upp till brytpunkten – utdelning däröver

För inkomståret 2021 går brytpunkten för dig som är under 65 år vid 523 200 kronor efter grundavdraget på 14 000 kronor. Totalt kan du alltså tjäna upp till 537 200 kronor innan du betalar statlig skatt, vilket motsvarar en snittlön på nära 44 800 kronor i månaden. Den som fyllt 65 år kan i stället ha en total årsinkomst på 596 800 kronor. På löner över detta betalar du alltså ytterligare 20 procent i statlig skatt.

Utdelningen räknas ut antingen enligt förenklingsregeln eller huvudregeln.

Förenklingsregeln – schablonbeloppet 3:12 regler

Förenklingsregeln innebär att alla – förutsatt att det finns ett fram skattat eget kapital i företaget  – kan ta ut ett visst schablonbelopp i utdelning.

Schablonbelopp för beskattningsåret 2020 – 177 100 kr

Schablonbelopp för beskattningsåret 2021 – 183 700 kr

Schablonbelopp för beskattningsåret 2022 – 187 550 kr

Huvudregeln – löneunderlag 3:12 regler

Huvudregeln baseras i stället på de löner som betalats ut av bolaget under året. För att kunna använda sig av huvudregeln krävs att bolagets ägare eller närstående till ägaren under räkenskapsåret tagit ut lön på minst 6 inkomstbasbelopp (IBB). Till det läggs 5 procent av den totala lönesumman. För 2021 betyder det att du måste landa på minst cirka 422 000 kronor kontant lön för att kunna använda huvudregeln. Av det totala löneunderlaget får du sedan ta ut 50 procent i utdelning. Det som är viktigt att komma ihåg är dock att förmåner inte får räknas in i löneunderlaget.

Om du tar du ut mer än 655 000 kronor i lön 2021 kommer du att kunna använda huvudregeln oavsett storlek på de anställdas löner.

Om du har firmabil och inte når upp till gränsen för att få använda huvudregeln så tänk på möjligheten att löneväxla din firmabil.

Löneväxla din firmabil

Många känner inte till att man kan löneväxla sin firmabil istället för att ta upp bilen med bilförmån. Skillnaden är att du får tillgodoräkna dig värdet för bilförmånen vid löneväxling som lön, men inte vid förmånsberäkning. Bolaget kommer att betala samma arbetsgivaravgifter och samma skatt, men du får alltså tillgodoräkna dig bilförmånen i underlaget för utdelning vilket kan höja din lön ganska mycket.

Spara utdelningsutrymme

Vill du inte ta ut utdelning i år? Inga problem, då kan du bara spara utrymmet till nästkommande år.

När kan du ta ut din utdelning?

Du bestämmer din utdelning på årsstämman efter att bokslutet är klart. Årsstämman ska hållas senast sex månader efter bokslutsdagen.

Hur skattar du för din utdelning?

Utdelningen deklarerar du på din K10 blankett som du bifogar till din privata deklaration. Skatten betalas när du får din slutskattsedel. Om du inte vill få restskatt kan du redovisa skatten i din arbetsgivardeklaration.

Har bolaget gjort minst ett bokslut kan du kalla till en extra stämma och ta beslut om extra utdelning när som helst under året, förutsatt att bolagets finanser tillåter det.

Låter det krångligt? Kontakta oss så hjälper vi dig att räkna på vilken modell som ger bäst resultat för din del!