Förmånscykel: Så blir tjänstecykeln super billig

Förmånscykel: Så blir tjänstecykeln super billig

Vad händer om jag som företagare köper cykel på företaget? Om företaget köper en cykel till sina anställda utgår en förmånsbeskattning som räknas fram enligt nedan: Då det inte finns några schablonregler för beräkning av förmånsvärdet för cyklar ska den anställde...
Så får du skattefri motion och friskvård

Så får du skattefri motion och friskvård

Skattefri motion För att motion och friskvård ska vara en skattefri förmån ska följande 3 kriterier uppfyllas: motionen vara av enklare slag vara av mindre värde rikta sig till hela personalen.  Det är vanligt att arbetsgivaren subventionerar motion och friskvård...
Nya lagar 1 juli 2019

Nya lagar 1 juli 2019

Vid halvårsskiftet 2019 trädde ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Det finns också nya bestämmelser som träder i kraft i augusti. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.   Höjt RUT-avdrag Skattereduktion för...
Höjt tak för RUT-avdrag

Höjt tak för RUT-avdrag

Taket för RUT-avdrag höjs till 50 000 kr per år för personer som inte är fyllda 65 år, vilket innebär att taket blir lika för alla. Ändringarna trädde i kraft 1 juli 2019, men gäller hela beskattningsåret 2019.
Skattereduktion för gåvor

Skattereduktion för gåvor

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs och gäller för gåvor som lämnas från och med 1 juli 2019.För att få skattereduktionen måste gåvan vara lämnad till en godkänd gåvomottagare och bestå av en penninggåva på minst 200 kr per gåvotillfälle.Här är...