Dyrare att anställa äldre

Dyrare att anställa äldre Det införs en särskild löneskatt på 6,15 procent på ersättningen till personer som fyllt 65 år som jobbar. Samma skatt blir det även på pensionärers inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Dyrare försenings- och kontrollavgifter

Nu blir det dyrare försenings- och kontrollavgifter: Avgiften för försenad deklaration höjs till 6 250 kr för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Kontrollavgiften för personalliggare höjs till 12 500 kr. Om du som företagare gör fel mer än en gång kostar det nu 25...