Beloppsgräns för gåvor till anställda 2015

Inkomst av näringsverksamhet % (inkomstår 2014) Periodiseringsfond, firma+HB 30 Periodiseringsfond, AB+Stiftelse 25 Positiv räntefördelning 8,09 Negativ räntefördelning 3,09 Expansionsfondsskatt 22 Bolagsskatt 22 Schablonavdrag egenavgifter 25 Schablonavdrag löneskatt...

Arbetsgivaravgifter 2015

Arbetsgivaravgifter för 2015 Arbetsgivaravgift 31,42 Sjukförsäkringsavgift 4,35 Arbetsskadeavgift 0,30 Arbetsmarknadsavgift 2,64 Allmän löneavgift 10,15 Ålderspensionsavgift 10,21 Efterlevnadspension 1,17 Föräldraförsäkring 2,60 Arbetsgivaravgifter för anställda som...